Archive for the ‘HappyDans’ Category

Gelukkig nieuwjaarhappy new yearBonne annéefeliz año nuevoBuon annoglückliches neues Jahr

Vanuit een mooi Nederland willen wij jullie allemaal over de hele wereld een gelukkig nieuwjaar toe wensen. Het wordt een prachtig jaar en niet alleen voor jullie, maar ook voor McDonalds, Gliefs, HappyStudio.com en nog veel meer.

Wij hopen dan ook dat jullie blijven kijken, volgen en zien wat er gaat gebeuren met HappyStudio.com, Gliefs en McDonalds. En natuurlijk houden wij jullie op de hoogte van alles wat er gebeurt. Het is een drukke maand geweest in December waardoor er wat minder berichten zijn geplaatst. Maar nu het nieuwe jaar weer is begonnen gaan we gewoon weer van start.

We wensen jullie een mooi 2012 toe!

Namens alle medewerkers van Gliefs.nlFrom a beautiful Netherlands, we want you all over the world a happy new year wishes. It is a wonderful yearand not only for you but also for McDonalds, glyph, HappyStudio.com and much more.We hope that you continue to watch, follow and see what happens with HappyStudio.com, glyphs and McDonalds. And of course we keep you informed of everything that happens. It’s been a busy month inDecember so there are fewer messages are posted. But now the new year has started, we just start again.

We wish you a great 2012 here!

On behalf of all employees Gliefs.nlD’un magnifique Pays-Bas, nous voulons que vous partout dans le monde une heureuse nouvelle annéevoeux. C’est une merveilleuse année et pas seulement pour vous mais aussi pour McDonalds, glyphe,HappyStudio.com et bien plus encore.


Nous espérons que vous continuerez à regarder, suivre et voir ce qui arrive avec HappyStudio.com, glypheset McDonalds. Et bien sûr nous vous tenons informés de tout ce qui se passe. Cela a été un mois chargé en Décembre donc il ya moins de messages sont affichés. Mais maintenant, la nouvelle année a commencé,nous venons de recommencer.

Nous vous souhaitons un grand ici 2012!

Au nom de tous les employés Gliefs.nlPaíses Bajos de un hermoso, queremos que todo el mundo desea un feliz año nuevo. Es un año maravilloso y no sólo para usted sino también para McDonalds, glifo, HappyStudio.com y mucho más.

Esperamos que seguir viendo, seguir y ver qué pasa con los glifos HappyStudio.com y McDonalds. Y, por supuesto, le mantendremos informado de todo lo que sucede. Ha sido un mes muy ocupado en diciembrepor lo que hay menos mensajes se publican. Pero ahora el nuevo año ha comenzado, que acaba de empezar de nuevo.

Le deseamos un gran 2012 aquí!

En nombre de todos los empleados Gliefs.nlDa un olandese bella, noi vogliamo che tu in tutto il mondo un augura felice anno nuovo. E ‘un anno meraviglioso e non solo per voi ma anche per McDonalds, glifo, HappyStudio.com e molto altro.

Ci auguriamo che si continua a guardare, seguire e vedere cosa succede con HappyStudio.com, glifi eMcDonalds. E naturalmente ci terremo informati su tutto ciò che accade. E ‘stato un mese intenso nel mese di dicembre quindi ci sono meno messaggi inviati. Ma ora il nuovo anno è iniziato, dobbiamo soloricominciare.

Vi auguriamo un grande 2012 qui!

A nome di tutti i dipendenti Gliefs.nlVon einem schönen Niederlanden, möchten wir Ihnen auf der ganzen Welt ein frohes neues Jahr wünscht. Es ist ein wunderbares Jahr und nicht nur für Sie sondern auch für McDonalds, Glyphe, HappyStudio.com und vieles mehr.Wir hoffen, dass Sie zu beobachten, weiterhin folgen und sehen, was passiert mit HappyStudio.com,Glyphen und McDonalds. Und natürlich halten wir Sie über alles, was geschieht informiert. Es war einarbeitsreicher Monat im Dezember so gibt es weniger Beiträge geschrieben sind. Aber jetzt das neue Jahrhat begonnen, wir haben nur einmal starten.

Wir wünschen Ihnen einen schönen 2012 hier!

Im Namen aller Mitarbeiter Gliefs.nl

De HappyDans of The Happy Dance

De HappyDans begint een waar fenomeen te worden op de diverse dans podia. Weet jij nog niet hoe de HappyDans gaat? Hieronder kun je in ieder geval alvast het filmpje bekijken. Op de website van HappyDans kun je ook zien hoe je de daadwerkelijk stappen moet doen. Je kunt daar ook een filmpje opnemen en zo een Nintendo winnen. De HappyDans wordt mede mogelijk gemaakt door NickelodeonMcJuniorclub Happy dans

En daar is ie al hoor de Happy dans. Wie wil dat nou niet? De Happy Dans wordt mede mogelijk gemaakt door Nickelodeon.

Happy heeft zijn eigen dansje verzonnen en is er helemaal gek op. Nu daagt hij jou uit om ook te laten zien wat je kunt. Doe dus nu mee met de Happy Dans.

Je kunt zelfs nog prijzen winnen, namelijk een Nintendo met “Just Dance” game. Het is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Bekijk het filmpje, oefen het dansje een paar keer en neem jezelf daarna op. Doe mee en win die Nintendo!


Wil jij weten hoe de HappyDans gaat? Bekijk dan dit filmpje van de Happy Dans
Bekijk nu de Happy Dans

#Gliefs

No tweets found.

Hide me
Get YOUR GOLDEN Code through e-mail
Subscribe to our mailing list * indicates required Email Address * First Name *
Show me