Archive for the ‘HappyStudio.com app’ Category

Gelukkig nieuwjaarhappy new yearBonne annéefeliz año nuevoBuon annoglückliches neues Jahr

Vanuit een mooi Nederland willen wij jullie allemaal over de hele wereld een gelukkig nieuwjaar toe wensen. Het wordt een prachtig jaar en niet alleen voor jullie, maar ook voor McDonalds, Gliefs, HappyStudio.com en nog veel meer.

Wij hopen dan ook dat jullie blijven kijken, volgen en zien wat er gaat gebeuren met HappyStudio.com, Gliefs en McDonalds. En natuurlijk houden wij jullie op de hoogte van alles wat er gebeurt. Het is een drukke maand geweest in December waardoor er wat minder berichten zijn geplaatst. Maar nu het nieuwe jaar weer is begonnen gaan we gewoon weer van start.

We wensen jullie een mooi 2012 toe!

Namens alle medewerkers van Gliefs.nlFrom a beautiful Netherlands, we want you all over the world a happy new year wishes. It is a wonderful yearand not only for you but also for McDonalds, glyph, HappyStudio.com and much more.We hope that you continue to watch, follow and see what happens with HappyStudio.com, glyphs and McDonalds. And of course we keep you informed of everything that happens. It’s been a busy month inDecember so there are fewer messages are posted. But now the new year has started, we just start again.

We wish you a great 2012 here!

On behalf of all employees Gliefs.nlD’un magnifique Pays-Bas, nous voulons que vous partout dans le monde une heureuse nouvelle annéevoeux. C’est une merveilleuse année et pas seulement pour vous mais aussi pour McDonalds, glyphe,HappyStudio.com et bien plus encore.


Nous espérons que vous continuerez à regarder, suivre et voir ce qui arrive avec HappyStudio.com, glypheset McDonalds. Et bien sûr nous vous tenons informés de tout ce qui se passe. Cela a été un mois chargé en Décembre donc il ya moins de messages sont affichés. Mais maintenant, la nouvelle année a commencé,nous venons de recommencer.

Nous vous souhaitons un grand ici 2012!

Au nom de tous les employés Gliefs.nlPaíses Bajos de un hermoso, queremos que todo el mundo desea un feliz año nuevo. Es un año maravilloso y no sólo para usted sino también para McDonalds, glifo, HappyStudio.com y mucho más.

Esperamos que seguir viendo, seguir y ver qué pasa con los glifos HappyStudio.com y McDonalds. Y, por supuesto, le mantendremos informado de todo lo que sucede. Ha sido un mes muy ocupado en diciembrepor lo que hay menos mensajes se publican. Pero ahora el nuevo año ha comenzado, que acaba de empezar de nuevo.

Le deseamos un gran 2012 aquí!

En nombre de todos los empleados Gliefs.nlDa un olandese bella, noi vogliamo che tu in tutto il mondo un augura felice anno nuovo. E ‘un anno meraviglioso e non solo per voi ma anche per McDonalds, glifo, HappyStudio.com e molto altro.

Ci auguriamo che si continua a guardare, seguire e vedere cosa succede con HappyStudio.com, glifi eMcDonalds. E naturalmente ci terremo informati su tutto ciò che accade. E ‘stato un mese intenso nel mese di dicembre quindi ci sono meno messaggi inviati. Ma ora il nuovo anno è iniziato, dobbiamo soloricominciare.

Vi auguriamo un grande 2012 qui!

A nome di tutti i dipendenti Gliefs.nlVon einem schönen Niederlanden, möchten wir Ihnen auf der ganzen Welt ein frohes neues Jahr wünscht. Es ist ein wunderbares Jahr und nicht nur für Sie sondern auch für McDonalds, Glyphe, HappyStudio.com und vieles mehr.Wir hoffen, dass Sie zu beobachten, weiterhin folgen und sehen, was passiert mit HappyStudio.com,Glyphen und McDonalds. Und natürlich halten wir Sie über alles, was geschieht informiert. Es war einarbeitsreicher Monat im Dezember so gibt es weniger Beiträge geschrieben sind. Aber jetzt das neue Jahrhat begonnen, wir haben nur einmal starten.

Wir wünschen Ihnen einen schönen 2012 hier!

Im Namen aller Mitarbeiter Gliefs.nl

HappyStudio.es nu ook in SpanjeHappyStudio.es now in SpainHappyStudio.es maintenant en EspagneHappyStudio.es ahora en EspañaHappyStudio.es ora in SpagnaHappyStudio.es jetzt in Spanien


HappyStudio.es nu ook in Spanje live

Ook in Spanje is HappyStudio.es live gegaan of moeten we zeggen HappyStudio.com? Ze hebben een leuk filmpje bedacht en dat willen wij jullie niet onthouden. Kijk dus nu mee en geniet even van happyStudio tijdens de lancering in Spanje!

HappyStudio.it komt ook in Italië, nog 5 dagen

Over 5 dagen gaat ook HappyStudio.it live in Italië. Dat wordt dus spannend voor de mensen in Italië. Wij houden jullie natuurlijk op de hoogte over #gliefs, HappyStudio.com

HappyStudio.de is ook live gegaan voor Duitsland

Nog niet zo lang geleden is ook HappyStudio.de live gegaan. Dus ook in Duitsland kunnen ze nu profiteren van HappyStudio, #gliefs en de happyDans


HappyStudio.es now live in Spain

In Spain went live HappyStudio.es or should we say happy studio. com? They have a nice movie and thought that we would like you not remember. So now watch and enjoy as from happy studio during the launch in Spain!

HappyStudio.it is also in Italy, even 5 days

About 5 days is also HappyStudio.it live in Italy. This is so exciting for the people of Italy. We will of course keep you updated about #glyph, HappyStudio.com

HappyStudio.de has also gone live in Germany

Not long ago HappyStudio.de also went live. So in Germany they can now benefit from happy studio, #glyph and the happy dance


HappyStudio.es désormais vivre en Espagne

En Espagne est allé HappyStudio.es direct ou devrait-on dire studios heureux. com? Ils ont un beau film et j’ai pensé que nous aimerions que vous ne me souviens pas. Alors maintenant, regarder et apprécier que du studio heureuse lors du lancement en Espagne!

HappyStudio.it est également en Italie, même 5 jours

Environ 5 jours est également HappyStudio.it vivre en Italie. C’est tellement excitant pour les gens de l’Italie. Nous allons bien sûr vous tenir au courant à propos de #glyphe, HappyStudio.com

HappyStudio.de a également disparu vivent en Allemagne

Il n’ya pas longtemps HappyStudio.de aussi allé vivre. Donc, en Allemagne, ils peuvent désormais bénéficier du studio heureux, #glyphe et la danse heureuse


HappyStudio.es ahora viven en España

En España fue HappyStudio.es vivir o mejor dicho estudio feliz. com? Tienen una agradable película y pensé que nos gustaría que no recuerdo. Así que ahora ver y disfrutar como del estudio de feliz durante el lanzamiento en España!

HappyStudio.it también en Italia, incluso 5 días

Alrededor de 5 días es también HappyStudio.it vivir en Italia. Esto es tan emocionante para la gente de Italia. Nosotros, por supuesto te mantiene actualizado de #glifo, HappyStudio.com

HappyStudio.de también ha ido en directo en Alemania

No hace mucho tiempo HappyStudio.de también se puso en marcha. Así, en Alemania se pueden ahora beneficiarse de estudio feliz, #glifo y la danza feliz


HappyStudio.es ora vive in Spagna

è andato HappyStudio.es dal vivo o forse dovremmo dire in studio felici. com? Hanno un bel film e ho pensato che vorremmo non ricordare. Così ora guardare e godere come dallo studio felici durante il lancio in Spagna!

HappyStudio.it è anche in Italia, anche 5 giorni

Circa 5 giorni è anche HappyStudio.it vivere in Italia. E ‘così eccitante per il popolo d’Italia. Ci sarà ovviamente terremo aggiornati su #glifo, HappyStudio.com

HappyStudio.de è anche andato vivere in Germania

Non molto tempo fa HappyStudio.de anche andato in diretta. Così in Germania si possono ora beneficiare di studio, felice, #glifo e la danza felice


HappyStudio.es leben jetzt in Spanien

In Spanien live gegangen HappyStudio.es oder sollten wir sagen gerne Studio. com? Sie haben einen schönen Film und dachte, dass wir möchten, dass Sie sich nicht erinnern. So, jetzt zu beobachten und zu genießen, wie von glücklichen Studio beim Start in Spanien!

HappyStudio.it ist auch in Italien, sogar 5 Tage

Über 5 Tage wird auch live HappyStudio.it in Italien. Das ist so aufregend für die Menschen in Italien. Wir werden Sie selbstverständlich über #Glyphe aktualisiert HappyStudio.com

HappyStudio.de hat auch live in Deutschland

weg
Vor nicht allzu langer HappyStudio.de ging auch leben. So in Deutschland können sie nun von glücklichen Studio, #Glyphe und die Happy Dance profitieren

HappyStudio.com app is vernieuwd!

McDonalds is weer druk bezig met zijn HappyStudio.com app. De afgelopen week is de app alweer twee keer aangepast en het ziet er een stuk beter uit.

Je kunt nu gemakkelijker inloggen waardoor je bij al je gegevens kunt.

Zo kun je bij je “speel” kaarten. Met deze kaarten krijg je opdrachten waardoor je spelletjes met elkaar kunt spelen.
Ook kun je je gescande gliefs terug vinden. Zo kun je hier op de website gliefs scannen en spelletjes spelen. Maar je kunt ook gliefs scannen en vervolgens een kleurplaat krijgen enz.

Vervolgens kun je als ouders zijnde je kinderen controleren. Kijken welke spelletjes ze doen op HappyStudio.com en ze extra “sterren” geven, zodat ze in hun online wereld dit kunnen uitgeven aan leuke gadgets.


Succes met het downloaden!

Hoe meld je je aan bij HappyStudio.com

Wij van Gliefs.nl krijgen veel vragen van bezoekers hoe je je kunt aanmelden bij HappyStudio.com. Daarom hebben wij hier even een overzicht geplaatst van de te nemen stappen.

Meld je aan bij HappyStudio.com

 • Ga naar de website: www.happystudio.com

 • Klik op het Nederlandse ballonnetje, voor de Belgische bezoekers, jullie klikken natuurlijk op het Belgische ballonnetje.
 • Vervolgens wordt de website geladen. Tijdens het laden kun je al een klein spelletje spelen. Je kunt hier de ballonnen die omhoog komen kapot prikken waardoor Happy door de lucht vliegt. Succes alvast
 • Je komt dan bij het start scherm van HappyStudio.com
 • Hier klik je op Nieuwe speler (als je al eens hebt ingeschreven kun je klikken op Terugkerende speler)
 • Dan geef je aan of je een jongen of een meisje bent
 • Nu kun je een mooie roepnaam voor jezelf verzinnen. Dit is een soort schuilnaam, deze kun je ook op je HappyStudio paspoort zetten die je krijgt/hebt gekregen bij de HappyMeal. Je roepnaam stel je samen door drie leuke woorden achter elkaar te zetten. Je kunt die zelf kiezen of laten kiezen door HappyStudio.com. Wij heten nu Stinkende slijmerige kat
 • Klik op volgende
 • Daarna gaan we de avatar maken (dit is een virtueel poppetje dat er net zo uitziet als jij, of juist helemaal anders :)), klik eerst nog een keer op volgende
 • Nu kun je je avatar maken. Selecteer een leuk shirt, een broek, schoenen, je kapsel, welke kleur ogen heb je?, draag je een bril? een pet?. Als je alles hebt aangevinkt is je avatar klaar, hiermee loop je straks door happyStudio.com. Tot slot kun je nog naar de kledingkast, hier is nu nog niks. Binnen HappyStudio kun je punten verdienen en b.v. nieuwe kleren kopen. Die kun je vervolgens via deze weg aantrekken. Voor nu, klik  op volgende
 • Je ziet er goed uit, en krijgt 100 sterren van HappyStudio.com, klik op volgendeNu gaat het registratie proces echt beginnen
 • Eventueel kun je nu nog  je roepnaam veranderen, wij klikken gewoon op volgende
 • Bedenk nu een wachtwoord dat je goed kunt onthouden. Maar maak het niet te gemakkelijk, dan kan straks iedereen onder jouw naam inloggen. Wij hebben ons wachtwoord ingevuld en klikken op volgende
 • Geef nu aan hoe oud je bent en klik op volgende stap
 • Voer nu het e-mail adres van je ouders in en klik op volgende
 • Gefeliciteerd, je bent nu aangemeld bij HappyStudio.comJe ouders ontvangen nu een e-mail om jou account te bevestigen in de mail moeten ze op de groen knop drukken om je registratie te bevestigen.

Inloggen op HappyStudio.com na registratie

 • Nadat je ouders je account hebben goedgekeurd kun je weer naar HappyStudio.com
 • Klik weer op de Nederlandse vlag, en voor onze Belgische bezoekers op de Belgische vlag.
 • Nu klik je op terugkerende speler
 • Voer het mailadres van je ouders in en klik op volgende
 • Voer nu je wachtwoord in en klik op volgende
 • Nu wordt HappyStudio geladen en ben je binnen. Nu kan het avontuur beginnen.
Wij wensen je heel veel plezier binnen HappyStudio.com en als je vragen hebt, horen we het graag.


HappyStudio.com voor de ouders

Voor de ouders is er de HappyStudio.com app. Te downloaden voor Android en Iphone. Met deze app kun je in de gaten houden wat je kind doet op HappyStudio.com en je kunt hem of haar belonen door sterren te geven. Een ster kan je kind verdienen door te helpen met het tafeldekken of andere klusjes in huis. Daarnaast kun je met de HappyStudio app Gliefs scannen. Deze Gliefs zijn te vinden bij de McDonalds op de HappyMeal of op posters. Ook hier op www.gliefs.nl hebben wij enkele Gliefs verzameld.

HappyStudio ook in Nederland live

Vandaag is het dan zover. Alles bij McDonalds is verandert naar de online wereld van HappyStudio. Vanaf nu kun je niet meer naar de McDonalds zonder de HappyStudio app en wil je spelletjes spelen? Dan ga je naar HappyStudio.com. Ook de McJuniorClub is helemaal HappyStudio.

HappyStudio de online wereld voor jou  kind

In de wereld van HappyStudio kun je nooit verdwalen, kun je leuke spelletjes spelen en daarbij leer je ook nog eens een heleboel. Het is een prettige omgeving en je kunt er ook nog eens praten met andere bezoekers. Door de HappyStudio app kun je je kind volgen, kijken welke spelletjes hij speelt, hoe lang hij aan het spelen is en in welke wereld hij zich het meest op zijn gemak voelt.

HappyStudio app downloaden

Download dus nu de HappyStudio app en blijf op de hoogte van de spelletjes die je kinderen doen. Daarnaast kun je met de HappyStudio app speciale Gliefs scannen. Gliefs zijn speciale QR-codes die voor McDonald’s zijn ontwikkeld. Een Glief kom je vanaf vandaag overal in de McDonald’s tegen. Zo vind je Gliefs op de Happy Meal, op posters en ga zo maar door.

Glief scannen?

Hierbij geven wij nog een extra Glief cadeau, kun je gelijk vast kijken of je HappyStudio app goed werkt. Door deze Glief te scannen krijg je een mooie kaart in de HappyStudio app en op de achterkant een kleurplaat. Heb je zelf een Glief gevonden en wil je die met ons delen? Scan hem dan niet alleen met je HappyStudio app, maar maak er ook een foto van en mail hem dan naar glief@gliefs.nl, dan zetten wij hem bij onze #Gliefs verzameling


McDonald’s bestaat 40 jaar

Vandaag bestaat McDonald’s 40 jaar in Nederland. En dat moet gevierd worden. Bij de McDonald’s krijg je daarom vandaag een gratis hamburger bij je bestelling.

Vanaf deze plek willen wij McDonald’s dan ook feliciteren met haar 40 jarig bestaan in Nederland. Vanaf 1971 werd de eerste McDonald’s geopend en sindsdien zijn er 225 vestigingen bijgekomen. In 1986 werd de eerste Happy Meal uitgegeven met daarin een Ufo.

Happy Meal

Vandaag en morgen krijg je nog een smurf in je Happy Meal, maar daarna zou de Happy Meal nooit meer hetzelfde zijn. Vanaf 15 september kun je bij de McDonald’s terecht voor #gliefs. Op deze website kun je alles lezen over Gliefs. En omdat het vandaag feest is bij McDonald’s willen wij je hierbij alvast een Glief cadeau doen. Hieronder vindt je een Glief waarmee je een spelletje kunt spelen.

HappyStudio

Download nu de HappyStudio app voor je Android of je HappyStudio app voor je Iphone en scan de Glief die je hieronder vindt en speel een leuk spelletje.


De app en hun makers

Er is een speciale ‘Happy Studio’ app beschikbaar voor zowel Apple als Android. Deze applicatie is ontworpen voor kinderen en hun ouders om samen iets leuks te doen bij McDonalds restaurant. Met deze app kun je gliefs activeren (dit is in principe een soort  leuk opgemaakte QR-code, die je kunt scannen) waarna je binnen de app spelletjes kunt spelen.

Deze app is ontwikkeld door Fuel Industries Inc., het creatieve brein achter deze actie. Fuel Industries werkte al eerder voor McDonalds en ontwikkelde een speciale website om kids bewust te maken van bedreigde diersoorten.Helaas staat deze website niet meer live, maar meer informatie over deze case is te lezen op de website van Fuel Industries.

Het interessante van deze campagne is dat de makers vooraf aan de campagne de app hebben gelanceerd, waar al spelletjes konden worden gespeeld dmv het verzamelen van spelkaarten en waar kids zich alvast konden registreren. Kinderen die zich voorafgaand aan de campagne registreren krijgen een speciale verassing op het moment dat de actie van start gaat.

Nieuwsgierig naar de App? Download deze dan nu via de link onderaan deze pagina.

Bron: itunes store


#Gliefs

No tweets found.

Hide me
Get YOUR GOLDEN Code through e-mail
Subscribe to our mailing list * indicates required Email Address * First Name *
Show me