Author Archive

Samenvatting australie tegen Nederland WK2014Summary australia against Netherlands WK2014Résumé australie contre Pays-Bas WK2014Resumen australia contra Holanda WK2014Riepilogo australia contro l’Olanda WK2014Zusammenfassung australien gegen Niederlande WK2014

Mc Donalds is weer goed bezig! Tijdens het WK2014 laat MC Donalds zien dat ook zij wereldwijd meeleven met het WK. Na elke wedstrijd maken zij een samenvatting die wij jullie niet willen onthouden. Hierbij de samenvatting van Australië tegen Nederland:

Hoe bestel je je Big Mac | McDonaldsHow do you order your Big Mac | McDonaldsComment commander votre Big Mac | McDonalds¿Cómo se ordenan su Big Mac | McDonaldsCome si fa a ordinare il Big Mac | McDonaldsWie bestellen Sie Ihre Big Mac | McDonalds

Origineel, leuk en grappig. Hoe bestel jij je BigMac bij de McDonalds?


Original, cute and funny. How do you know your Big Mac at McDonalds?


Original, mignon et drôle. Comment savez-vous de votre Big Mac au McDonalds?


Original, lindo y divertido. ¿Cómo sabes que tu Big Mac en McDonalds?


Originale, simpatico e divertente. Come fai a sapere il vostro Big Mac al McDonalds?


Originell, nett und lustig. Wie sehen Sie Ihre Big Mac bei McDonalds wissen?


Happy Studio | 2 nieuwe Missiecodes | Gouden CodeHappy Studio | 2 new Mission Codes | Golden CodeBonne Studio | 2 nouveaux codes de la Mission | Golden CodeFeliz Studio | 2 nuevos Códigos Misión | Código de OroBuon Studio | 2 nuovi Codici Mission | Codice d’OroGlückliche Studio | 2 neue Mission Codes | Happy Studio Code

Hoe mooi is dat, eindelijk ontvingen we weer een Gouden code om te delen met jou!

En ik heb een verrassing! ik heb er niet 1 ontvangen maar wel 2!

Profiteer dus nu van de gouden code!

Gouden Code 1!

Share to get the hidden content of this page
Met dank aan Social Booster

Gouden Code 2

Share to get the hidden content of this page
Met dank aan Social Booster

How beautiful is that, finally we received another Golden code to share with you!And I have a surprise! I have not received one but two!

So Enjoy the golden code!

Golden Code 1

Share to get the hidden content of this page
Met dank aan Social Booster

Golden Code 2

Share to get the hidden content of this page
Met dank aan Social Booster

Que c’est beau, c’est que, finalement, nous avons reçu un autre code d’or à partager avec vous!


Et j’ai une surprise! Je n’ai pas reçu un, mais deux!

Alors profitez du code d’or!

Golden Code 1

Share to get the hidden content of this page
Met dank aan Social Booster

Golden code 2

Share to get the hidden content of this page
Met dank aan Social Booster

¡Qué hermoso es que, finalmente, recibimos otro código de oro para compartir con ustedes!


Y tengo una sorpresa! No he recibido uno, sino dos!

Así que disfruten del código de oro!

Código de Oro 1

Share to get the hidden content of this page
Met dank aan Social Booster

Código de Oro 2

Share to get the hidden content of this page
Met dank aan Social Booster

Quanto bello è che, finalmente abbiamo ricevuto un altro codice d’oro per condividere con voi!


E ho una sorpresa! Non ho ricevuto uno, ma due!

Così, godetevi il codice d’oro!

Codice d’Oro 1

Share to get the hidden content of this page
Met dank aan Social Booster

Codice d’Oro 2

Share to get the hidden content of this page
Met dank aan Social Booster

Wie schön ist das, schließlich erhielten wir weitere Golden-Code, um mit Ihnen zu teilen!


Und ich habe eine Überraschung! Ich habe nicht eine, sondern zwei erhalten!

So genießen Sie den goldenen Code!

Happy Studio Code 1

Share to get the hidden content of this page
Met dank aan Social Booster

Happy Studio Code 2

Share to get the hidden content of this page
Met dank aan Social Booster

Macca’s Nieuwe naam voor McDonalds?Macca’s New name for McDonalds?Nouveau nom de Macca pour McDonalds?Nuevo nombre Macca como McDonalds?Nuovo nome Macca per McDonalds?Macca New Namen für McDonalds?De Australische tak van McDonald’s heeft het nationale woordenboek van Australië, de Macquarie Dictionary, gevraagd om de lokale bijnaam van het fastfoodketen, Macca’s, op te nemen in de woordenlijst.

Dat melden diverse media, waaronder The West Australian.

McDonald’s stelt dat Macca’s een van de meest herkenbare Australische woorden is. Volgens een onderzoek dat het bedrijf heeft laten uitvoeren gebruikt 55 procent van de Australiërs liever de bijnaam dan de originele naam van het restaurant.

Volgens de chef van de marketingafdeling van de Australische McDonald’s is Macca’s een iconische Australische bijnaam die de plaats van het bedrijf binnen de Australische samenleving goed aangeeft.

McDonald’s heeft het woord officieel ingestuurd voor de jaarlijkse update van het woordenboek. Vorig jaar werd het woord burqini toegevoegd.Bron: nu.nl

The Australian branch of McDonald’s national dictionary of Australia, the Macquarie Dictionary, asked the local nickname of the fast food chain, Macca’s, to be included in the dictionary.

That report various media, including The West Australian.

McDonald’s says that Macca’s one of the most recognizable Australian words. According to a study that the company used to perform 55 percent of Australians prefer the nickname than the original name of the restaurant.

According to the head of the marketing department of the Australian McDonald’s is Macca’s an iconic Australian nickname that the place of business within the Australian community well indicates.

McDonald’s has the word officially submitted for the annual update of the dictionary. Last year was the word burqini added.
La branche australienne de dictionnaire national McDonald de l’Australie, le Macquarie Dictionary, a demandé le surnom local de la chaîne de restauration rapide, Macca, pour être inclus dans le dictionnaire.

Qui déclarent divers médias, notamment The West Australian.

McDonald dit que l’on Macca des mots les plus reconnaissables australiens. Selon une étude que l’entreprise permet d’effectuer 55 pour cent des Australiens préfèrent le surnom que le nom original du restaurant.

Selon le chef du département marketing de l’Australian McDonald est Macca un surnom emblématique australienne qui la place d’affaires au sein de la communauté australienne indique bien.

McDonald a présenté officiellement la parole pour la mise à jour annuelle du dictionnaire. L’année dernière a été ajoutée le mot burqini.La filial australiana de McDonald diccionario nacional de Australia, el Diccionario Macquarie, preguntó el apodo local de la cadena de comida rápida, Macca, que se incluirá en el diccionario.

Ese informe diversos medios de comunicación, como The West Australian.

McDonald dice que Macca una de las palabras más reconocibles de Australia. De acuerdo con un estudio que la empresa utiliza para realizar el 55 por ciento de los australianos prefieren el apodo que el nombre original del restaurante.

Según el jefe del departamento de marketing de la de Australia McDonald es un apodo Macca icónico de Australia de que el lugar de trabajo dentro de la comunidad australiana, así lo indica.

McDonalds tiene la palabra oficialmente presentado para la actualización anual del diccionario. El año pasado fue la palabra burqini añadido.
Il ramo australiano di dizionario nazionale McDonald dell’Australia, il Dizionario Macquarie, ha chiesto il soprannome locale della catena di fast food, di Macca, da inserire nel dizionario.

Tale relazione vari mezzi di comunicazione, tra cui The West Australian.

McDonald dice che Macca è una delle parole più riconoscibili australiani. Secondo uno studio che la società utilizzata per eseguire il 55 per cento degli australiani preferiscono il soprannome che il nome originale del ristorante.

Secondo il capo del dipartimento marketing di McDonald australiano è Macca non ha un soprannome iconico australiano che il centro di attività all’interno della comunità australiana indica bene.

McDonald ha la parola ufficialmente presentato per l’aggiornamento annuale del dizionario. L’anno scorso era la parola Burqini aggiunto.
Der australische Zweig der nationalen Wörterbuch McDonalds in Australien, die Macquarie Dictionary, fragte die lokale Spitznamen der Fast-Food-Kette, Macca die, im Wörterbuch aufgenommen werden.

Die verschiedene Medien, darunter The West Australian berichten.

McDonalds sagt, dass Macca ist einer der bekanntesten australischen Worte. Laut einer Studie, die das Unternehmen verwendet werden, um 55 Prozent der Australier führen den Spitznamen als der ursprüngliche Name des Restaurants bevorzugen.

Laut dem Leiter der Marketing-Abteilung des australischen McDonalds ist Macca ist eine Ikone Australian Spitznamen, der Sitz des Unternehmens in der australischen Gemeinschaft auch anzeigt.

McDonalds hat das Wort offiziell für die jährliche Aktualisierung des Wörterbuchs eingereicht. Im vergangenen Jahr war das Wort Burkini aufgenommen.


Nieuwe Gouden Code of Happy Studio CodeNew Golden Code or Happy Studio Code New Golden Code ou Happy Studio CodeNuevo Código de oro o Happy Studio CódigoNuovo Codice d’oro o Happy Studio CodiceNew Golden Code oder Happy Studio code

Afgelopen week kreeg ik weer een mailtje dit keer uit Italië. Dus dat was erg leuk en dit mailtje (gelukkig geschreven in het Engels) ging over een nieuwe Happy Studio Code. Met de Happy Studio Code kun je online in de wereld van Happy Studio een nieuwe uitdaging aangaan. Je krijgt van Happy Studio dan een nieuwe opdracht om uit te voeren in 1 van de 6 werelden van Happy Studio.

Bedankt Luca Oliviero voor de Happy Studio Code

Via deze weg wil ik eerst Luca Oliviero bedanken voor zijn mailtje en voor het delen van de Happy Studio code en de Glief. Op deze manier kunnen ook andere kinderen en mensen die niet zo vaak bij de Mc Donalds komen toch meespelen met de Happy studio spelletjes en dus ook de opdracht binnen slepen. Om

Gliefs, Glifo, glyphe

dat McDonalds regelmatig nieuwe code’s uitgeeft zou het leuk zijn als ook jij jouw Gouden Code of Happy Studio code zou toesturen. Op die manier helpen we elkaar!

Gliefs

Eerst de nieuwe Glief die we hebben ontvangen:

Een Glief kun je scannen met je mobiele telefoon. Je moet daarvoor wel de Happy Studio app downloaden. Met deze app kun je ook op je telefoon de leukste spelletjes, kleurplaten en andere leuke dingen doen. Download dus direct de Happy Studio app en scan deze Glief!

De Happy Studio Code of de Gouden Code

Dan is het nu tijd voor de Happy Studio Code of de Gouden code. We hebben hier een klein obstakel ingebouwd. We zouden het namelijk leuk vinden als je deze pagina deelt met je vrienden. Dit kan op Facebook of via twitter. Deel dus nu deze pagina en je kunt direct de Happy Studio Code zien! Alvast bedankt

Share to get the hidden content of this page
Met dank aan Social Booster

Heel veel speel plezier en tot de volgende keer. En je weet het he. Heb jij ook een Happy Studio Code op jouw eigen Happy Meal gevonden? Mail hem dan naar ons en wij zorgen dat iedereen hem kan lezen door hem hier te plaatsen!

Gliefs!Last week I got an email this time from Italy. So that was very nice and this email (thankfully written in English) was about a new Happy Studio Code. With the Happy Studio Code you online in the world of Happy Studio is a new challenge. You get Happy Studio a new task to perform in one of the 6 worlds of Happy Studio.

Thanks Luca Oliviero for Happy Studio Code

Through this way I first want to thank Luca Oliviero his email and for sharing the Happy Studio code and the Glyph. In this way other children and people who are not so often at the Mc Donalds will still play with the Happy studio games and therefore the order in drag. to that McDonald’s spends regularly new code would also be nice if you or your Golden Code Happy Studio code would send. In this way we help each other!

Glyph

First the new Glyph we have received:

A Glyph you can scan with your mobile phone. You should therefore be the Happy Studio app. With this app you can on your phone the most fun games, coloring pages and other fun things. Download directly so the Happy Studio app and scan this Glyph!

The Happy Studio Code or the Golden Code

Then it’s time for the Happy Studio Code or the Golden code. We have built a small obstacle. We would namely like you to share this page with your friends. This can be on Facebook or twitter. Share this page so now and you can immediately see the Happy Studio Code! thanks

Share to get the hidden content of this page
Met dank aan Social Booster

Lots of fun and games until the next time. And you know, hey. Do you have a Happy Studio code on your own Happy Meal found? Mail it to us and we ensure that everyone can read it by post here!

Gliefs!La semaine dernière, j’ai reçu un courriel cette fois en provenance d’Italie. Donc, c’était très agréable et cet e-mail (heureusement rédigé en anglais) était d’environ un Code studio Happy new. Avec le Studio Code Heureux êtes-vous en ligne dans le monde du studio Happy est un nouveau défi. Vous obtenez studio Bonne nouvelle tâche à effectuer dans l’un des 6 mondes de Studio heureux.

Merci Luca Oliviero pour Happy Studio Code

Grâce à cette façon je tiens d’abord à remercier Luca Oliviero son e-mail et de partager le code studio Heureux et le Glyphe. De cette façon, les autres enfants et les personnes qui ne sont pas si souvent au Mc Donalds va encore jouer avec les jeux studios heureux et donc de l’ordre de la traînée. à que McDonald passe régulièrement de nouveaux codes serait bien aussi si vous ou votre code d’Or Studio Code Heureux enverrait. De cette façon, nous aidons les uns les autres!

Glyphe

D’abord le nouveau glyphe que nous avons reçu:

Glyph vous pouvez numériser avec votre téléphone mobile. Vous devez donc être l’App Studio heureux. Avec cette application vous pouvez sur votre téléphone les jeux les plus fun, des pages à colorier et autres choses amusantes. Télécharger directement l’application afin studio heureux et analyser ce Glyphe!

Le Code Happy studio ou le Golden Code

Alors il est temps pour le Studio Code Heureux ou le code d’Or. Nous avons construit un petit obstacle. Nous aimerions savoir que vous partagez cette page avec vos amis. Cela peut être sur Facebook ou twitter. Partagez cette page le maintenant et vous pouvez immédiatement voir le Code studio heureux! Merci

Share to get the hidden content of this page
Met dank aan Social Booster

Beaucoup de plaisir et de jeux jusqu’à la prochaine fois. Et vous savez, hey. Avez-vous un code de studio heureux sur votre propre Happy Meal trouvé? Envoyez le tout à nous et nous assurer que tout le monde peut le lire par la poste ici!

Gliefs!La semana pasada recibí un correo electrónico esta vez desde Italia. Así que era muy bonita y este email (gracias a Dios escrito en Inglés) fue de alrededor de un Código Studio Happy new. Con el Código Studio feliz usted en línea en el mundo de Studio Feliz es un nuevo reto. Usted consigue Studio feliz una nueva tarea a realizar en uno de los 6 mundos del Estudio feliz.

Gracias Luca por Oliviero Happy Studio Código

A través de este modo en primer lugar quiero dar las gracias a Luca Oliviero su correo electrónico y por compartir el código Studio feliz y el Glifo. De esta manera, otros niños y personas que no son tan a menudo en el Mc Donalds seguirán jugando con los juegos de Happy estudio y por lo tanto el orden en el arrastre. a que McDonalds gasta regularmente nuevo código también sería agradable si usted o su código Oro Código feliz Studio enviaría. De esta manera nos ayudamos unos a otros!

Glifo

En primer lugar el nuevo glifo que hemos recibido:

Un glifo puede escanear con su teléfono móvil. Por lo tanto, debe ser la aplicación Studio feliz. Con esta aplicación se puede en su teléfono los juegos más divertidos, páginas para colorear y otras cosas divertidas. Descargar directamente por lo que la aplicación Studio Feliz y analizar este glifo!

Nuevo Código de oro  o Happy Studio Código

Entonces es hora de que el Código Studio feliz o el código de oro. Hemos construido un pequeño obstáculo. Nos gustaría saber, para compartir esta página con tus amigos. Esto puede estar en Facebook o Twitter. Comparte esta página ahora y usted puede ver inmediatamente el Código Studio feliz! gracias

Share to get the hidden content of this page
Met dank aan Social Booster

Mucha diversión y juegos hasta la próxima vez. Y ya sabes, hey. ¿Tiene un código Studio feliz en su propia cajita feliz encontrado? Envíelo por correo a nosotros y nos aseguramos de que todo el mundo pueda leerlo por correo aquí!

Gliefs!La settimana scorsa ho ricevuto una email questa volta in Italia. Così che era molto bella e questa e-mail (per fortuna scritto in inglese) era di circa un nuovo codice Studio Felice. Con il Codice Studio Felice voi on-line in tutto il mondo di Studio Felice è una nuova sfida. Si ottiene Studio Felice un nuovo compito di eseguire in uno dei 6 mondi di Studio Felice.

Grazie Luca Oliviero per il codice Happy Studio

Attraverso questo modo Prima di tutto voglio ringraziare Luca Oliviero sua e-mail e per la condivisione del codice Felice Studio e glifi. In questo modo i bambini e le persone che non sono così spesso al Mc Donalds ancora giocare con i giochi in studio felici e quindi l’ordine in drag. a che McDonald spende regolarmente nuovo codice sarebbe anche bello se voi o il vostro codice d’Oro Studio Codice Felice da inviare. In questo modo, ci aiutiamo a vicenda!

Glyph

In primo luogo il nuovo Glyph che abbiamo ricevuto:

Un Glyph è possibile eseguire la scansione con il tuo cellulare. Si dovrebbe quindi essere l’applicazione Studio Felice. Con questa applicazione è possibile sul telefono dei giochi più divertenti, pagine da colorare e altre cose divertenti. Scarica l’app direttamente così felice Studio e la scansione di questo glifi!

Il Codice Happy Studio o il Codice d’Oro

Poi è il momento per il Codice Studio Felice o il codice d’Oro. Abbiamo costruito un piccolo ostacolo. Vorremmo cioè che tu per condividere questa pagina con i tuoi amici. Questo può essere su Facebook o Twitter. Condividi questa pagina in modo ora e si può vedere immediatamente il codice di Buon Studio! grazie

Share to get the hidden content of this page
Met dank aan Social Booster

Un sacco di divertimento e giochi fino alla prossima volta. E si sa, hey. Hai un codice Felice Studio sul proprio pasto felice trovato? Inviate e-mail a noi e facciamo in modo che tutti possano leggerlo per posta qui!

Gliefs!Letzte Woche bekam ich eine Email dieses Mal aus Italien. So, das war sehr schön und diese E-Mail (zum Glück auf Englisch geschrieben) war etwa eine neue Happy Studio Code. Mit der Happy Studio Code, den Sie online in die Welt von Happy Studio ist eine neue Herausforderung. Sie erhalten Glückliche Studio eine neue Aufgabe in einem der 6 Welten von Happy Studio.

Dank Luca Oliviero für Happy Studio Code

Durch diese Weise möchte ich zunächst zu danken Luca Oliviero seine E-Mail und für die Weitergabe die Happy Studio-Code und die Glyphe. Auf diese Weise anderen Kindern und Menschen, die nicht so oft an der Mc Donalds wird noch mit den Happy Studio spielen und daher die Reihenfolge, in drag. auf dass McDonalds regelmäßig neuen Code verbringt wäre auch schön, wenn Sie oder Ihr Golden Code Glückliche Studio-Code schicken würde. Auf diese Weise helfen wir einander!

Glyphe

Zunächst wird die neue Glyphe wir erhalten haben:

Ein Glyph können Sie mit Ihrem Mobiltelefon scannen. Sie sollten daher die Happy Studio App sein. Mit dieser App können Sie auf Ihrem Telefon die am meisten Spaß-Spiele, Malvorlagen und andere lustige Dinge. Download direkt so die Happy Studio App und scannen diese Glyphe!

The Happy Studio Code oder die Golden Code

Dann ist es Zeit für das Happy Studio Code oder die Golden-Code. Wir haben ein kleines Hindernis errichtet. Wir würden nämlich gerne Sie diese Seite mit Ihren Freunden zu teilen. Dies kann auf Facebook oder Twitter zu sein. Teilen Sie diese Seite so jetzt und Sie können sofort sehen, die Happy Studio Code! dank

Share to get the hidden content of this page
Met dank aan Social Booster

Viel Spaß und Spiele, bis zum nächsten mal. Und weißt du, hey. Haben Sie einen guten Rutsch ins Studio Code auf Ihrer eigenen Happy Meal gefunden? Schicken Sie es uns und wir sicher, dass jeder kann es per Post hier lesen!

Gliefs!

Happy Studio CodeHappy Studio CodeHappy Studio CodeHappy Studio CódigoHappy Studio CodiceHappy Studio Code

Alle evenementen van de afgelopen zomer zijn alweer voorbij. Het EK 2012, de Tour de France en de Olympische spelen. Mc Donalds is regelmatig in het nieuws geweest rondom de verschillende activiteiten. Ook bij Happy Studio is er het een en ander gewijzigd.Happy Studio wijzigingen

Nadat we zijn ingelogd met onze inloggegevens komen we  op het nieuwe startscherm waar we uitgelegd krijgen wat we zoal kunnen doen. Wat ons direct opvalt is dat je direct de Happy Studio code kunt invoeren (Oftewel de Golden Code) Je hoeft niet meer op zoek naar een speciaal huisje, zoals we in het begin hadden verteld. Je kunt nu direct de Happy Studio Code invoeren om leuke opdrachten te krijgen.

 

Happy Studio spelletjes

Er zijn ook weer vele nieuwe spelletjes online geplaatst, leuke auto race spelletjes en vele andere. Hierdoor is het verblijf in Happy Studio zeker een aanrader. Ook komen er af en toe nieuwe werelden bij. En ook dat is natuurlijk altijd leuke en aantrekkelijk om steeds weer terug te komen.

Succes met spelen!

p.s. Heb jij tijdens het laden van een spelletje al eens op de ballonnen geklikt?All events of last summer are already over. The Euro 2012, the Tour de France and the Olympics. McDonalds is regularly in the news around the different activities. Also at Happy Studio is a thing changed.Happy Studio changes

Once we are logged in with our credentials we arrive at the new home screen where we have explained what we have to do. What we notice is that you direct the Happy Studio code can enter (Otherwise known as the Golden Code) You do not have to find a special cottage, as in the beginning we were told. You can now instantly Happy Studio Enter code to get good jobs.

Happy Studio Games

There are also many new games posted online, fun car racing games and many more. This makes the stay in Happy Studio definitely recommended. There will also be occasional new worlds. And that’s always fun and appealing to ever come back again.

Good luck playing!P.S. Have you while loading a game already clicked on the balloons?Tous les événements de l’été dernier sont déjà sur. L’. Euro 2012, le Tour de France et les Jeux Olympiques McDonalds est régulièrement dans les nouvelles autour des différentes activités. Également au Studio Happy est une chose a changé.Changements studio Happy

Une fois que nous sommes connectés avec nos références, nous arrivons au nouvel écran d’accueil où nous avons expliqué ce que nous avons à faire. Ce que nous remarquons, c’est que vous dirigez le code studio Heureux pouvez entrer (autrement connu comme le Golden Code) Vous n’avez pas de trouver une maison particulière, comme au début on nous a dit. Vous pouvez maintenant instantanément studio Heureux Entrez le code pour obtenir de bons emplois.

Jeux Happy studio

Il ya aussi beaucoup de nouveaux jeux mis en ligne, jeux de course de voiture fun et beaucoup plus. Cela rend le séjour en studio Bonne fortement recommandé. Il y aura aussi l’occasion de nouveaux mondes. Et c’est toujours amusant et attrayant pour jamais revenir.

Bonne chance à jouer!

post-scriptum Avez-vous lors du chargement d’un jeu déjà cliqué sur les ballons?Todos los eventos del verano pasado ya terminado. La. Eurocopa 2012, el Tour de Francia y los Juegos Olímpicos McDonalds está regularmente en las noticias en torno a las diferentes actividades. También en Studio feliz es una cosa cambió.Cambios Happy Studio

Una vez que se ha identificado con nuestras credenciales llegamos a la nueva pantalla de inicio donde hemos explicado lo que tenemos que hacer. Lo que llama la atención es que usted dirige el código Studio feliz puede entrar (También conocido como el Código de Oro) Usted no tiene que encontrar una cabaña especial, como en el principio nos dijeron. Ahora puede Studio instante feliz Ingresar código para obtener un buen empleo.

Juegos Happy Studio

También hay muchos nuevos juegos anunciados los juegos en línea, la diversión de carreras de coches y muchos más. Esto hace que la estancia en Studio feliz sin duda recomendable. También habrá ocasionales nuevos mundos. Y eso siempre es divertido y atractivo que ha dado vuelta.

Buena suerte a jugar!

PD ¿Tiene al cargar un juego ya hecho clic en los globos?Tutti gli eventi della scorsa estate sono già oltre. L’Euro 2012, il Tour de France e le Olimpiadi. McDonalds è regolarmente nelle notizie intorno alle diverse attività. Anche a Studio Felice è una cosa cambiata.Modifiche Studio Happy

Una volta effettuato l’accesso con le nostre credenziali si arriva alla schermata nuova casa in cui abbiamo spiegato che cosa dobbiamo fare. Quello che abbiamo notato è che dirigere il codice Felice Studio può entrare (altrimenti noto come il codice d’Oro) Non c’è bisogno di trovare una casa speciale, come all’inizio ci hanno detto. Ora è possibile istantaneamente Studio Felice Inserisci il codice per ottenere buoni posti di lavoro.

Giochi Happy Studio

Ci sono anche molti nuovi giochi pubblicati online, divertenti giochi di corse automobilistiche e molti altri. Questo rende il soggiorno in Studio Felice assolutamente consigliato. Ci saranno anche occasionali nuovi mondi. E questo è sempre divertente e accattivante per venire sempre di nuovo.

Buona fortuna a giocare!

post scriptum Hai durante il caricamento di un gioco già cliccato sui cerchi?Alle Veranstaltungen des letzten Sommers sind schon vorbei. Die Euro 2012, die Tour de France und den Olympischen Spielen. McDonalds ist regelmäßig in den Nachrichten rund um die verschiedenen Aktivitäten. Auch bei Happy Studio ist eine Sache geändert.Glückliche Studio Veränderungen

Sobald wir mit unserer Anmeldeinformationen angemeldet erreichen wir den neuen Startbildschirm, wo wir erklärt, was wir zu tun haben müssen. Was wir feststellen, ist, dass Sie die Happy Studio-Code lenken können Sie (auch als Golden Code bekannt) Sie haben noch eine besondere Hütte zu finden, wie am Anfang wurde uns gesagt. Sie können nun sofort Glückliche Studio Code eingeben, um gute Arbeitsplätze zu erhalten.

Glückliche Studio Games

Es gibt auch viele neue Spiele online gebucht, Spaß Autorennen Spiele und viele mehr. Dies macht den Aufenthalt in Happy Studio auf jeden Fall empfehlenswert. Es wird auch gelegentlich neue Welten. Und das ist immer lustig und ansprechend zu immer wieder kommen.

Good luck spielen!

P.S. Haben Sie beim Laden des Spiels bereits auf den Ballons geklickt?

EK 2012 – Nederland-DuitslandEuro 2012 – Netherlands-GermanyEuro 2012 – Pays-Bas-AllemagneEurocopa 2012 – Holanda-AlemaniaEuro 2012 – Olanda-GermaniaEM 2012 – Niederlande-Deutschland

Zelfs bij MCDonalds kennen ze de verschillen tussen Nederland en Duitsland. Zij hebben hier dan ook een leuke parade opgemaakt in hun advertenties:Even at McDonald they know the differences between the Netherlands and Germany. They have here a nice parade made ​​in their ads:Même chez McDonald ils connaissent les différences entre les Pays-Bas et en Allemagne. Ils ont ici un défilé belle faite dans leurs annonces:Incluso en McDonald que conocer las diferencias entre los Países Bajos y Alemania. Tienen aquí un desfile de buen hacer en sus anuncios:Anche a McDonald che conoscono le differenze tra i Paesi Bassi e la Germania. Hanno qui una bella parata fatta nei loro annunci:Selbst bei McDonald sie kennen die Unterschiede zwischen den Niederlanden und Deutschland. Sie haben hier eine schöne Parade in ihren Anzeigen gemacht:


De bekendste burgerThe most famous burgerle plus célèbre burgerLa burguesa más famosopiù famoso burgerDer bekannteste burger

In Nederland is er momenteel een actie op touw gezet voor de bekendste burger. Dit betekent dat je je eigen hamburger kunt opmaken en dat de bezoekers kunnen aangeven of zij dit ook lekker vinden. Wij als fan page van Gliefs en natuurlijk McDonalds hebben daarom onze eigen hamburger ontworpen de :

MCGLIEFS

De McGliefs wordt de nieuwe sensatie in Nederland en misschien veroveren we nog wel alle McDonalds over de hele wereld want er zijn nog meer wedstrijden hebben we gezien. Maar we richten onze pijlen nu eerst op Nederland. Maar dat kunnen we niet alleen!

We hebben jouw hulp hard nodig

Help ons om de McGliefs de nieuwe hamburger sensatie te maken van 2012 en verder. Stem dus op onze hamburger!
Als je op de link hebt geklikt kom je op deze pagina en daar klik je op: “stem op deze burger”

Stem nu op de McGliefs

Iedereen alvast hartelijk bedankt voor zijn of haar stem.In the Netherlands there is currently a campaign to put the most famous citizen. This means that you can format your own burger and that the visitors can also indicate whether they like it. We as a fan page of Gliefs and of course McDonalds have thereforedesigned our own burger the:

MCGLIEFS

The McGliefs is the new sensation in the Netherlands and perhaps conquer we stillMcDonalds all over the world because there are more matches we have seen. But we will first focus our sights on the Netherlands. But we can not alone!

We need your help desperately needed

Help us to McGliefs the new burger sensation of 2012 and beyond. Vote so our burger!
If you clicked on the link takes you to this page and click: Stem op deze burger

Stem nu op de McGliefs

Everyone already thank you for his or her voice.Aux Pays-Bas il ya actuellement une campagne visant à mettre le citoyen le plus célèbre.Cela signifie que vous pouvez formater votre propre burger et que les visiteurs peuvent également indiquer si ça leur plaît. Nous en tant que page fan de Gliefs et de McDonaldscours ont donc conçu notre propre burger le:

MCGLIEFS

Les McGliefs est la nouvelle sensation aux Pays-Bas et peut-être nous vaincrons encoreMcDonalds partout dans le monde parce qu’il ya plus de matches que nous avons vus.Mais nous allons d’abord concentrer nos vues sur les Pays-Bas. Mais nous ne pouvons pas tout seul!

Nous avons besoin de votre aide désespérément besoin

Aidez-nous à McGliefs la sensation nouveau hamburger de 2012 et au-delà. Votez donc notre hamburger!
Si vous avez cliqué sur le lien vous emmène vers cette page et cliquez sur: Stem op deze burger

Stem nu op de McGliefs

Tout le monde déjà je vous remercie de sa voix.En los Países Bajos en la actualidad existe una campaña para que el ciudadano más famoso. Esto significa que usted puede dar formato a su propia hamburguesa y que losvisitantes también pueden indicar si les gusta. Nosotros, como una página de fans deGliefs y de McDonalds por supuesto lo tanto hemos diseñado nuestra propia hamburguesa de la:

MCGLIEFS

Los McGliefs es la nueva sensación en los Países Bajos y tal vez conquistar todavíaMcDonalds en todo el mundo porque hay más partidos que hemos visto. Pero lo primero que se centrará la mirada en los Países Bajos. Pero no solo se puede!

Necesitamos su ayuda necesitan desesperadamente

Ayúdanos a McGliefs la sensación nueva hamburguesa de 2012 y más allá. Vota por lo que nuestra hamburguesa!
Si hace clic en el enlace te lleva a esta página y haga clic en: Stem op deze burger

Stem nu op de McGliefs

Todo el mundo ya darle las gracias por su voz.Nei Paesi Bassi vi è attualmente una campagna per mettere il cittadino più famoso. Ciòsignifica che è possibile formattare il proprietario di Burger e che i visitatori possonoanche indicare se gli piace. Noi, come una pagina fan di Gliefs e McDonaldsnaturalmente hanno quindi progettato il nostro hamburger proprio:

MCGLIEFS

I McGliefs è la nuova sensazione in Olanda e forse conquistare ancora McDonalds in tutto il mondo perché ci sono più le partite che abbiamo visto. Ma per prima cosaconcentrare i nostri luoghi ai Paesi Bassi. Ma non possiamo solo!

Abbiamo bisogno del vostro aiuto disperato bisogno di

Aiutaci a McGliefs la nuova sensazione Burger del 2012 e oltre. Vota così il nostrohamburger!
Se hai cliccato sul link vi porta a questa pagina e fare clic: Stem op deze burger

Stem nu op de McGliefs

Tutti già vi ringrazio per la sua voce.In den Niederlanden gibt es derzeit eine Kampagne, um den berühmtesten Bürger zu stellen. Das heißt, Sie können Ihre eigenen Burger zu formatieren und dass die Besucherkönnen auch angeben, ob sie es wollen. Wir als Fan-Seite von Gliefs und natürlichMcDonalds haben daher unsere eigenen Burger die entworfen:

MCGLIEFS

Die McGliefs ist die neue Sensation in den Niederlanden und vielleicht erobern wir nochMcDonalds auf der ganzen Welt, weil es mehr Spiele wir gesehen haben sind. Aber wir werden zunächst darauf konzentrieren unser Augenmerk auf die Niederlande. Aber wir können nicht allein!

Wir brauchen Ihre Hilfe dringend benötigt

Helfen Sie uns, um die neue Burger-Sensation des Jahres 2012 und darüber hinausMcGliefs. Stimmen Sie ab, damit unsere Burger!
Wenn Sie auf den Link geklickt haben gelangen Sie auf dieser Seite und klicken Sie auf: Stem op deze burger

Stem nu op de McGliefs

Jeder bereits vielen Dank für seine oder ihre Stimme.

McDonalds gezonder dan ooit!McDonald’s healthier than everMcDonald est plus sain que jamaisMcDonald´s más sano que nuncaMcDonald è più sano che maiMcDonald ist gesünder als je zuvor

Het bedrijf stimuleert de bevordering van een gevarieerde voeding door de levering van groenten en fruit uit te breiden in de kindermenu’s. In de restaurants van McDonald’s in Spanje zijn er meerdere opties gekomen bij een Happy Meal om te kunnen kiezen tussen groente en fruit. Dit alles om de kinderen een meer evenwichtig, gevarieerd en aangepast Happy Meal aan te kunnen bieden. Dit Happy Meals is meer aangepast aan de voedingsbehoeften van kinderen.


McDonald’s inzet voor groenten en fruit

Van nu af aan de helft van de Happy Meal desserts zijn fruit en de helft van groente supplementen zijn: Happy Wortelen worteltjes, geserveerd door Florette en vergezeld van een frisse duik kaas Lachend Koe, en ananas stok natural join Gelukkig Cherritos tomaten en verse stukjes appel met Nutella dip, die voorheen beschikbaar waren. Met al deze keuzes van groenten en fruit, de Happy Meal biedt 280 mogelijke combinaties onder de 560 calorieën, die ongeveer een derde van de aanbevolen dagelijkse inname voor de bevolking van de kinderen tussen de 4 en 5.

Daarnaast is de nieuwe kindermenu van de nieuwe functie McDonald’s de Sandwich Pizza Melt Ham, met een assortiment All Natural El Pozo, kaas en tomatensaus en tussen dranken, nieuwigheid is het sap Tropicana 100 % appel geperst. Al deze nieuwe functies worden toegevoegd aan de Happy Meal-menu met behoud van hetzelfde betaalbare prijs (3,65 €) en met een stuk speelgoed.

McDonald’s is het ontwikkelen van verschillende reclame-campagnes en marketing activiteiten op het belang van het hebben van kinderen eten groenten en fruit op een leuke manier te promoten. Er zullen acties zijn specifiek gericht op kinderen, vanaf nu en het hele jaar door, de tv-spots zijn onder andere sluitingen Happy Meal om het bewustzijn van het belang van de consumptie van deze voedingsmiddelen te verhogen, en andere openbare gericht op ouders , hetgeen een uiting zijn kant te laten hun kinderen consumeren deze voedingsmiddelen, zoals gewoonlijk, in haar macht. Voor deze, zal McDonald’s investeert 1,9 miljoen euro aan diverse activiteiten in heel 2011.

Nog een leuk filmpje:


The company encourages the promotion of a varied diet to expand the supply of fruits and vegetables in your children’s menu

McDonald’s Spain has incorporated into its restaurants offer a new Happy Meal menu with more options to choose fruits and vegetables. This is a bet the company to offer a kids menu much more balanced, varied and adapted to the nutritional needs of children.


McDonald’s commitment to fruits and vegetables

From now on half of the Happy Meal desserts are fruit and half vegetable supplements are: Happy Carrots carrot sticks, served by Florette and accompanied by a dip cheese Laughing Cow, and pineapple stick natural join Happy Cherritos tomatoes and fresh apple slices with Nutella dip, which were previously available. With all these choices of fruits and vegetables, the Happy Meal offers 280 possible combinations below 560 calories, which are roughly one third of the recommended daily intake for the population of children aged between 4 and 5.

In addition, the new children’s menu of McDonald’s new feature the Sandwich Pizza Melt Ham, with product range All Natural El Pozo, cheese and tomato sauce and, between drinks, novelty is the juice Tropicana 100 % apple squeezed. All these new features are added to the Happy Meal menu keeping the same affordable price (3.65 €) and including a toy.

McDonald’s is developing different advertising campaigns and marketing activities to promote the importance of having children eat fruit and vegetables in a fun way. There will be actions specifically aimed at children, as from now and throughout the year, the television spots include closures Happy Meal to raise awareness of the importance of consuming these foods, and other public aimed at parents , thus marking its side to let their children consume these foods, as usual, within its power. For this, McDonald’s will invest 1.9 million euros in various activities throughout 2011.


La société encourage la promotion d’une alimentation variée pour développer l’offre de fruits et légumes dans le menu de vos enfants

Espagne McDonald a incorporé dans ses restaurants offrent un menu de repas nouvelle heureux avec plus d’options à choisir des fruits et des légumes. C’est un pari de l’entreprise d’offrir un menu pour enfants beaucoup plus équilibrée, variée et adaptée aux besoins nutritionnels des enfants.


McDonald engagement aux fruits et légumes

A partir de maintenant la moitié des desserts Happy Meal sont les fruits et légumes suppléments demi sont: Happy bâtons carotte, desservis par Florette et accompagné d’une vache au fromage trempette rire, et le bâton d’ananas jointure naturelle Happy tomates Cherritos et tranches de pommes fraîches avec une trempette au Nutella, qui étaient auparavant disponibles. Avec tous ces choix de fruits et légumes, le Happy Meal offre 280 combinaisons possibles en dessous de 560 calories, qui sont à peu près un tiers de l’apport quotidien recommandé pour la population des enfants âgés entre 4 et 5.

En outre, le menu des enfants nouveaux populaire de nouvelle fonctionnalité McDonald du Pizza Sandwich Melt Ham, avec la gamme de produits All Natural El Pozo, le fromage et la sauce tomate et, entre les boissons, la nouveauté est le jus Tropicana 100 pomme pressé%. Toutes ces nouvelles fonctionnalités sont ajoutées dans le menu Happy Meal gardant le même prix abordable (3,65 €) et comprenant un jouet.

McDonald est l’élaboration de campagnes publicitaires différentes et les activités de marketing visant à promouvoir l’importance d’avoir des enfants mangent des fruits et légumes de manière ludique. Il y aura des actions spécifiquement destinées aux enfants, dès maintenant et tout au long de l’année, les spots télévisés des fermetures Happy Meal pour sensibiliser à l’importance de la consommation de ces aliments, et autres services publics à destination des parents , marquant ainsi le côté pour laisser leurs enfants consomment ces aliments, comme d’habitude, au sein de son pouvoir. Pour ce faire, McDonald va investir 1,9 millions d’euros à diverses activités tout au long de 2011.


La compañía impulsa la promoción de una alimentación variada ampliando la oferta de frutas y verduras en su menú infantil

McDonald’s España ha incorporado en la oferta de todos sus restaurantes un nuevo menú Happy Meal con más opciones de frutas y verduras para elegir. Se trata de una apuesta de la compañía por ofrecer un menú infantil mucho más equilibrado, variado y adaptado a las necesidades nutricionales de los más pequeños.


McDonald´s apuesta por las frutas y verduras

A partir de ahora la mitad de los postres del Happy Meal son frutas y la mitad de los complementos son verduras: palitos de zanahoria Happy Carrots, servidos por Florette y acompañados de un dip de queso de La Vaca que Ríe, y la barrita de piña natural, se unen a los tomates Happy Cherritos y los gajos de manzana fresca con dip de Nocilla, que ya estaban disponibles anteriormente. Con todas estas opciones de frutas y verduras, el nuevo Happy Meal ofrece 280 combinaciones posibles por debajo de las 560 calorías, que son aproximadamente un tercio de las ingestas diarias recomendadas para la población infantil de entre 4 y 5 años.

Además, el nuevo menú para niños de McDonald’s incorpora como novedad el Sandwich Pizza Melt de jamón, con producto de la gama All Natural de El Pozo, queso fundido y salsa de tomate natural y, entre las bebidas, la novedad es el zumo Tropicana 100% de manzana exprimida. Todas estas novedades se suman al menú Happy Meal manteniendo el mismo precio asequible (3,65€) e incluyendo un juguete.

McDonald’s está desarrollando diferentes campañas de comunicación comercial y acciones de marketing para promover la importancia de que los niños consuman frutas y verduras de manera divertida. Habrá acciones específicamente dirigidas a los niños, ya que a partir de ahora y durante todo el año, los spots de televisión de Happy Meal incluirán cierres para concienciar sobre la importancia de consumir este tipo de alimentos, y otras de carácter público dirigidas a los padres, poniéndose así de su lado para facilitar que sus hijos consuman este tipo de alimentos, de manera habitual, dentro de su alimentación. Para todo ello, McDonald’s invertirá 1,9 millones de euros en diferentes acciones a lo largo de 2011.


La società incoraggia la promozione di una dieta varia per espandere la fornitura di frutta e verdura nel menù dei vostri bambini

McDonald la Spagna ha integrato nei suoi ristoranti offrono un nuovo menu Happy Meal con più opzioni tra cui scegliere frutta e verdura. Questa è una scommessa alla società di offrire un menu per bambini molto più equilibrato, vario e adeguato alle esigenze nutrizionali dei bambini.


Impegno di McDonald per frutta e verdura

D’ora in poi la metà dei dolci Happy Meal sono frutta e integratori vegetali e mezzo sono: Happy bastoncini di carote carote, servite da Florette e accompagnato da un formaggio di mucca dip ridere, e bastone ananas join naturale Happy Cherritos pomodoro e le fette di mele fresche con dip Nutella, che erano precedentemente disponibili. Con tutte queste scelte di frutta e verdura, l’Happy Meal offre 280 possibili combinazioni di sotto 560 calorie, che sono circa un terzo della razione giornaliera raccomandata per la popolazione di bambini di età compresa tra 4 e 5.

Inoltre, il menu i nuovi bambini novità popolare di McDonald della Pizza Ham Sandwich Melt, con la gamma di prodotti tutti naturali El Pozo, formaggio e salsa di pomodoro e, tra le bevande, la novità è il succo Tropicana 100 apple% schiacciato. Tutte queste nuove caratteristiche sono aggiunte al menu Happy Meal mantenendo lo stesso prezzo abbordabile (3,65 €) e comprendente un giocattolo.

McDonald sta sviluppando diverse campagne pubblicitarie e attività di marketing per promuovere l’importanza di avere bambini mangiano frutta e verdura in modo divertente. Ci saranno azioni specifiche finalizzate ai bambini, fin da ora e per tutto l’anno, gli spot televisivi sono chiusure Happy Meal per aumentare la consapevolezza dell’importanza di consumare questi alimenti, e altro pubblico rivolto ai genitori , segnando così il suo lato per permettere ai loro figli consumano questi alimenti, come al solito, è in suo potere. Per questo, McDonald investirà 1,9 milioni di euro in varie attività per tutto il 2011.


Das Unternehmen fördert die Förderung einer ausgewogenen Ernährung, die Versorgung mit Obst und Gemüse in Ihrem Kinder-Menü zu erweitern

McDonalds hat Spanien in seine Restaurants integriert bieten eine neue Happy Meal Menü mit weiteren Optionen, um Obst und Gemüse wählen. Dies ist eine Wette auf das Unternehmen bieten eine Speisekarte für Kinder viel ausgeglichener, variiert und angepasst an die Ernährungsbedürfnisse von Kindern.


McDonald ‘s Engagement für Obst und Gemüse

Von nun an die Hälfte der Happy Meal Desserts sind Obst und Gemüse ein halb Ergänzungen sind: Happy Karotten Karotten-Sticks, von Florette serviert, begleitet von einem Dip Käse lachende Kuh, und Ananas-Stick Alles Gute zum natürlichen Join Cherritos Tomaten und frischen Apfelscheiben mit Nutella-Dip, die bisher zur Verfügung standen. Mit all diesen Entscheidungen von Obst und Gemüse bietet das Happy Meal 280 möglichen Kombinationen unter 560 Kalorien, was ungefähr einem Drittel des empfohlenen Tagesbedarfs für die Bevölkerung von Kindern zwischen 4 und 5 Jahre alt sind.

Zudem hat die neue Kinder-Menü von McDonald ‘s neues Feature der Sandwich Pizza Melt Ham, mit Produktpalette All Natural El Pozo, Käse und Tomatensauce und zwischen Getränke, ist der Saft Neuheit Tropicana 100 Apfel% abgequetscht. All diese neuen Funktionen sind mit dem Happy Meal Menü Beibehaltung des gleichen günstigen Preis (3,65 €) und mit einer Spielzeug aufgenommen.

McDonald ‘s wird die Entwicklung verschiedener Werbekampagnen und Marketing-Aktivitäten, um die Wichtigkeit, Kinder essen Obst und Gemüse auf spielerische Weise zu fördern. Es wird Aktionen speziell für Kinder, ab sofort und während des ganzen Jahres angestrebt werden, gehören die TV-Spots Verschlüsse Happy Meal, das Bewusstsein für die Bedeutung des Verzehrs dieser Lebensmittel zu erhöhen, und andere öffentliche an Eltern und markiert damit die Seite zu lassen, ihre Kinder konsumieren diese Lebensmittel, wie üblich, in seiner Macht. Dazu wird McDonald ‘s 1.900.000 € an verschiedenen Aktivitäten zu investieren Laufe des Jahres 2011.

Nieuwe Gouden Code en GliefNew Golden Code and glyphNew Golden Code et le glypheNuevo Código de Oro y el glifoNuovo Codice d’oro e di glifiNeue Golden Code und Glyphe

Via de mail ontvingen wij gisteren een nieuwe GLIEF en een gouden Code. Wij willen Annemarie uit Nieuwegein (Nederland) bedanken voor haar bijdrage. Dit is ook de insteek van Gliefs.nl. Wij willen graag dat jullie ons helpen om Gliefs.nl actueel te houden door ons nieuwe Gliefs en gouden codes toe te sturen.

De nieuwe Gouden code

Om jullie niet langer in spanning te houden eerst de nieuwe Gouden code: 82785. Deze gouden code kun je invullen in HappyStudio.com om weer een nieuwe opdracht te krijgen. Met deze opdracht kun je weer leuke momenten beleven binnen HappyStudio.com. Natuurlijk is onze vraag: Is deze code ook te gebruiken in Italië, Duitsland, België, Frankrijk, Spanje enz enz? Laat het ons weten! Heb je zelf een andere code en dus een andere opdracht? Welke Gouden code hebben jullie?


Nieuwe Glief

Ook hebben wij een nieuwe Glief ontvangen. De Gliefs zijn te vinden op de HappyMeal doosjes, en op posters/flyers in de MCDonalds restaurants. Je kunt deze zelf scannen en spelletjes spelen, maar je kunt ze ook fotograferen en naar ons mailen. Dan kunnen wij de Gliefs weer delen met al onze lezers. Annemarie heeft dus zelf het spelletje gespeeld en vervolgens een mailtje gestuurd naar info@gliefs.nl. Nu zorgt zij ervoor dat ook jullie dit spelletje kunnen spelen. Heb jij ook een Glief op jouw HappyMeal of poster staan? Mail deze dan ook even door en we profiteren allemaal van deze leuke Gliefs.

Gliefs aangeleverd door Annemarie

Nogmaals bedankt en succes

Nogmaals willen we Annemarie via deze weg bedanken voor haar bijdrage. We zijn blij dat jij Gliefs.nl ook leuk vindt en ons wilt helpen met nieuwe Gliefs en het doorgeven van de Gouden code. De lezers willen wij vragen of zij ons ook willen voorzien van nieuwe Gliefs en gouden codes. Maak een foto met je mobiel en mail deze naar ons. In het bericht zet je je naam en de plaats waar je woont. Eventueel kun je ook de gouden code daarin plaatsen. Wij zullen dit dan delen op onze website!Through the mail we received yesterday a new glyph and a golden Code. We want to Annemarie from Nieuwegein (The Netherlands) for her contribution. This is also the approach of Gliefs.nl. We want you to help us Gliefs.nl up to date by our new Gliefs and gold codes to send.

The new Golden code

For you are no longer in tension for the first new Golden code: 82785 . This gold code you can fill in HappyStudio.com to a new commission. This command lets you get nice moments within HappyStudio.com. Of course our question: Is this code can also be used in Italy, Germany, Belgium, France, Spain etc etc? Let us know! Do you have another code and so another command? Which Golden code do you have?


New glyph

We also received a new glyph. The Gliefs be found on the Happy Meal boxes, and on posters / flyers in McDonalds restaurants. You can scan it yourself and play games, but you can also shoot and email us. Then we can Gliefs again for sharing with our readers. Annemarie has himself to play the game and then an email sent to info@gliefs.nl. Now, it ensures that you can play this game. Do you have a glyph on your Happy Meal or poster stand? Mail them a little bit further and we all benefit from this fun Gliefs.

Gliefs aangeleverd door Annemarie

Thanks again and good luck

Again, we thank Annemarie this way for her contribution. We are glad that you Gliefs.nl also like and want to help us with new Gliefs and passing of the Golden code. The readers, we ask if they want to provide us new Gliefs and gold codes. Take a picture with your mobile phone and email it to us. In the message put your name and where you live. Alternatively you can put into it, the golden code. We will then share it on our website!Grâce à l’e-mail, nous avons reçu hier un nouveau glyphe et un code d’or. Nous voulons Annemarie de Nieuwegein (Pays-Bas) pour sa contribution. C’est aussi l’approche de Gliefs.nl. Nous voulons que vous nous aider à Gliefs.nl à jour par nos Gliefs nouveaux codes et d’or à envoyer.

Le nouveau code de d’or

Pour vous n’êtes plus en tension pour le premier code d’or nouvelle: 82785. Ce code d’or, vous pouvez remplir HappyStudio.com à une nouvelle commission. Cette commande vous permet d’obtenir de bons moments au sein de HappyStudio.com. Bien sûr, notre question: Est-ce code peut également être utilisé en Italie, Allemagne, Belgique, France, Espagne etc etc? Faites-nous savoir! Avez-vous un autre code et si une autre commande? Quel code d’Or avez-vous?


nouveau glyphe

Nous avons également reçu un nouveau glyphe. Les Gliefs se trouve sur les boîtes de Happy Meal, et sur des affiches ou dépliants dans les restaurants McDonalds. Vous pouvez numériser vous-même et jouer à des jeux, mais vous pouvez également tirer et nous envoyer un courriel. Ensuite, nous pouvons à nouveau Gliefs pour les partager avec nos lecteurs. Annemarie a lui-même à jouer le jeu, puis un email envoyé à info@gliefs.nl. Maintenant, il veille à ce que vous pouvez jouer à ce jeu. Avez-vous un glyphe sur votre Happy Meal ou un support d’affiche? Postez eux un peu plus loin et nous profitons tous de cette Gliefs amusantes.

Gliefs aangeleverd door Annemarie

Merci encore et bonne chance

Encore une fois, nous tenons à remercier Annemarie cette façon pour sa contribution. Nous sommes heureux que vous Gliefs.nl aussi aimez et vous voulez nous aider à Gliefs nouvelles et adoption du Code d’or. Les lecteurs, nous nous demandons si ils veulent de nous fournir Gliefs nouveaux codes et d’or. Prenez une photo avec votre téléphone mobile et nous l’envoyer. Dans le message mettez votre nom et où vous habitez. Sinon, vous pouvez mettre dedans, le code d’or. Nous allons ensuite partager sur notre site!A través del correo electrónico que recibió ayer un nuevo glifo y un Código de oro. Queremos Annemarie en Nieuwegein (Países Bajos) por su contribución. Este es también el enfoque de Gliefs.nl. Queremos que nos ayuden a Gliefs.nl hasta la fecha por nuestros Gliefs nuevos y los códigos de oro para enviar.

El nuevo Golden código

Para que ya no están en tensión para el primer código de Oro nueva: 82785 . Este código se puede llenar de oro en HappyStudio.com a una nueva comisión. Este comando te permite obtener buenos momentos dentro de HappyStudio.com. Por supuesto, nuestra pregunta: ¿Es este código también puede ser utilizado en Italia, Alemania, Bélgica, Francia, España, etc, etc? Háganos saber! ¿Tiene usted otro código y por lo tanto otro comando? ¿Qué código de Oro tiene usted?


nueva glifo

También hemos recibido un glifo nuevo. Los Gliefs se encuentran en las cajas de los Happy Meal, y en carteles y folletos en los restaurantes McDonalds. Usted puede buscar usted mismo y jugar, pero también se puede disparar y envíenos un correo electrónico. Entonces podemos Gliefs de nuevo para compartir con nuestros lectores. Annemarie se tiene que jugar el juego y luego un correo electrónico enviado a info@gliefs.nl. Ahora, se asegura de que usted puede jugar a este juego. ¿Tiene un glifo en su Happy Meal o soporte de cartel? Envíe por correo a un poco más allá y todos nos beneficiamos de este Gliefs diversión.

Gliefs aangeleverd door Annemarie

Gracias de nuevo y buena suerte

Una vez más, agradecemos a Annemarie esta manera por su contribución. Nos alegramos de que usted también Gliefs.nl gusta y quieres ayudarnos con Gliefs nuevos y aprobación del Código de oro. Los lectores, nos preguntamos si nos quieren dar Gliefs nuevos y los códigos de oro. Tome una fotografía con su teléfono móvil y correo electrónico a nosotros. En el mensaje de poner su nombre y dónde vive. Alternativamente, usted puede poner en él, el código de oro. A continuación, la compartiremos en nuestra página web!Attraverso la mail che abbiamo ricevuto ieri un glifo nuova e un codice d ‘oro. Vogliamo Annemarie da Nieuwegein (Olanda) per il suo contributo. Questo è anche l’approccio di Gliefs.nl. Vogliamo che ci aiuti Gliefs.nl fino ad oggi dai nostri Gliefs nuovi codici d’oro da inviare.

Il nuovo Golden codice

Per voi non sono più in tensione per la prima volta il nuovo codice d’Oro: 82785 . Questo codice gold è possibile compilare in HappyStudio.com ad una nuova commissione. Questo comando consente di ottenere piacevoli momenti all’interno HappyStudio.com. Naturalmente la nostra domanda: E ‘questo codice può essere utilizzato anche in Italia, Germania, Belgio, Francia, Spagna etc etc? Facci sapere! Avete un altro codice e così un altro comando? Quale codice d’oro avete?


New glifo

Abbiamo anche ricevuto un glifo nuovo. Le Gliefs si trovano sulle scatole Happy Meal, e su manifesti e volantini nei ristoranti McDonalds. È possibile eseguire la scansione di voi stessi e giocare, ma si può anche sparare e via e-mail. Poi possiamo Gliefs nuovo per la condivisione con i nostri lettori. Annemarie si deve giocare la partita e poi una email inviata a info@gliefs.nl. Ora, assicura che si può giocare a questo gioco. Avete un glifo sul vostro Happy Meal o stand poster? Mail loro un po ‘più avanti e tutto il beneficio da questa Gliefs divertenti.

Gliefs aangeleverd door Annemarie

Grazie ancora e buona fortuna

Ancora una volta, ringraziamo Annemarie in questo modo per il suo contributo. Siamo lieti che anche Gliefs.nl piace e volete aiutarci con Gliefs nuove e passando del codice d’Oro. I lettori, chiediamo se vogliono fornirci Gliefs nuove e codici d’oro. Scatta una foto con il telefono cellulare e-mail a noi. Nel messaggio mettere il vostro nome e dove si vive. In alternativa si può mettere in esso, il codice d’oro. Noi poi condividerlo sul nostro sito!Durch die E-Mail erhielten wir gestern eine neue Glyphe und eine goldene Code. Wir wollen aus Nieuwegein (Niederlande) für ihren Beitrag Annemarie. Dies ist auch der Ansatz von Gliefs.nl. Wir möchten, dass Sie uns helfen Gliefs.nl up to date mit unserem neuen Gliefs und Gold-Codes zu senden.

Das neue Golden Code

Denn du bist nicht mehr in Spannung zum ersten neuen Golden-Code: 82785 . Dieses Gold-Code können Sie in HappyStudio.com eine neue Kommission zu füllen. Mit diesem Befehl können Sie schöne Momente innerhalb HappyStudio.com. Natürlich ist unsere Frage: Ist dieser Code auch in Italien, Deutschland, Belgien, Frankreich, Spanien etc etc verwendet werden? Lassen Sie uns wissen! Haben Sie einen anderen Code und so einen anderen Befehl? Welche Goldenen Code haben Sie?


neue Glyphe

Wir erhielten auch eine neue Glyphe. Die Gliefs auf den Happy Meal-Boxen, und auf Plakaten / Flyern in McDonalds Restaurants gefunden werden. Sie können es selbst scannen und spielen, aber man kann auch schießen und mailen Sie uns. Dann können wir wieder Gliefs für die gemeinsame Nutzung mit unseren Lesern. Annemarie hat sich um das Spiel und dann eine E-Mail geschickt, um info@gliefs.nl spielen. Jetzt sorgt sie, dass man dieses Spiel spielen. Haben Sie eine Glyphe auf Ihrem Happy Meal oder Plakatständer? Schicke sie ein wenig weiter und wir alle profitieren von diesem Spaß Gliefs.

Gliefs aangeleverd door Annemarie

Nochmals vielen Dank und viel Glück

Nochmals vielen Dank, wir Annemarie auf diese Weise für ihren Beitrag. Wir freuen uns, dass Sie Gliefs.nl auch gerne und wollen uns mit neuen Gliefs und Weitergabe des Goldenen Code helfen. Die Leser, bitten wir, wenn sie liefern uns neue Gliefs und Gold-Codes wollen. Machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy und schicken Sie es an uns. In der Botschaft tragen Sie Ihren Namen und wo Sie leben. Alternativ kann man in sie gesetzt, die goldene Code. Wir werden uns dann teilen sie auf unserer Website!

#Gliefs

No tweets found.

Hide me
Get YOUR GOLDEN Code through e-mail
Subscribe to our mailing list * indicates required Email Address * First Name *
Show me